wilhelmsgate 10

Wilhelms gate 10

Komplett rehabilitering av 25 bad med utskifting av vann og avløpsrør gjennom alle etasjer.

Utskifting av vann og avløpsrør til kjøkken og nytt kjellerstrekk for kaldtvann.

Prosjektet hadde en gjennomføringstid på ca. 15 uker og ble overlevert til jul 2022.

Prosjektadministrasjon/BHR: Norconsult 

UE bygg: BTJ AS

UE Elektro: Elektro- Fagmannen AS

UE membran: Protan AS

UE Riving: R3

Prosjektleder: Hans Christian Hammer.

Anleggsleder: Stian Pedersen