Vannlekkasje

Vannlekkasjer er et problem mange huseiere og boligselskaper står overfor. Uoppdagede lekkasjer kan føre til omfattende skader, som mugg, råte og strukturelle problemer i bygningen. Derfor er det viktig å kunne identifisere og håndtere vannlekkasjer tidlig.

Vi reparerer og tetter alle typer vannlekkasjer. Har du lekkasje på et rør kan vi bytte ut den delen av røret som er defekt og spare deg for større kostnader. Vi tar alltid en vurdering på stedet sammen med deg. Ved vannlekkasje på kraner, toalett og varmtvannsberedere vil det stort sett lønne seg å kjøpe et nytt produkt i stedet for å reparere et gammelt. 

Kontakt oss med en gang du oppdager en lekkasje for å begrense skadene. Vannet finner de utroligste veier og er ikke alltid lett å se for et utrent øye.

Finn roten til lekkasjen

Årsaken til vannlekkasje kan være mange, inkludert aldring og slitasje på rør, feil installasjon, korrosjon, frostskader og høyt trykk. Noen ganger kan lekkasjen være åpenbar, som når et rør sprekker og vannet strømmer ut. Andre ganger kan lekkasjen være skjult, som når det er en liten sprekk i et rør inne i en vegg eller under gulvet.

Tegn på skjulte vannlekkasjer kan inkludere uforklarlig økning i vannregningen, mugglukt, fuktige flekker på vegg eller tak, eller fliser som løsner. Hvis du mistenker en skjult lekkasje, bør du kontakte en rørlegger umiddelbart for å undersøke saken.

Vi har lang erfaring og dyktige rørleggere som kan lokalisere og reparere lekkasjer raskt og effektivt. Vi bruker moderne utstyr og teknikker for å minimere skade på eiendommen din og sikre at lekkasjen er ordentlig reparert.

Forebygging og skadebegrensning 

Forebygging av vannlekkasjer er også en viktig del av vårt arbeid. Vi kan inspisere vannsystemet ditt for å identifisere potensielle problemer før de blir alvorlige. Dette kan inkludere å sjekke rørenes tilstand, teste vanntrykket, og sørge for at alle installasjoner er korrekt utført.

Skadebegrensning er avgjørende når en lekkasje oppstår. Vi kan hjelpe med å tømme vannet, tørke ut området, og utføre nødvendige reparasjoner for å forhindre ytterligere skader. Vi kan også gi råd om hvordan du kan redusere risikoen for fremtidige lekkasjer.

Med vår ekspertise og fokus på kvalitet, kan du være trygg på at vi vil håndtere dine vannlekkasjer med høyeste grad av profesjonalitet. Ta kontakt i dag. 

Del innlegget:

Innholdsfortegnelse

Service arbeid

Timepriser

Kr. 1.187,50 inkl. mva.
per påbegynte time.

Pris for servicebil belastes
kr. 750,- inkl. mva.
per dag/ per besøk.

Kontaktinformasjon

Skreddersydde rørleggertjenester for borettslag, eiendomsforvaltere etc.

Tore Orvei AS logo

Kontaktskjema