Legionellasikring

Legionella er en type bakterie som kan forårsake Legionærsykdom, en alvorlig form for lungebetennelse, og Pontiac feber som er en mildere influensalignende tilstand. Bakteriene trives i stillestående vann ved temperaturer mellom 20-50°C, spesielt i store vannsystemer som man oftest finner i boligkomplekser, hoteller, sykehus og eldreomsorgsboliger.

Det finnes flere metoder for å sikres mot legionella:

  1. Temperaturkontroll: Ved å opprettholde en høy nok temperatur i varmtvannssystemet (over 55°C) kan man forhindre at legionella-bakteriene formerer seg. På samme måte kan man unngå legionella ved å sørge for at rørene som fører kaldt vann  holder seg kjølig nok (under 20°C).
  2. Periodisk tømming: Stillestående vann i sjeldent brukte deler av vannsystemet kan være en grobunn for legionella. Ved å tømme disse regelmessig kan man forhindre at bakteriene får fotfeste.
  3. Desinfeksjon: Det finnes flere metoder for å desinfisere et vannsystem, inkludert termisk desinfeksjon (varming av vannet til over 70°C), kjemisk desinfeksjon (bruk av biocider) eller fysisk desinfeksjon (UV-stråling).

Vi kan hjelpe med alt fra risikovurdering til implementering av sikkerhetstiltak og regelmessig vedlikehold og testing. Vår ekspertise sikrer at beboerne dine er trygge mot risikoen for legionella. Ta kontakt med oss i dag for å få mer informasjon.

Del innlegget:

Innholdsfortegnelse

Service arbeid

Timepriser

Kr. 1.187,50 inkl. mva.
per påbegynte time.

Pris for servicebil belastes
kr. 750,- inkl. mva.
per dag/ per besøk.

Kontaktinformasjon

Skreddersydde rørleggertjenester for borettslag, eiendomsforvaltere etc.

Tore Orvei AS logo

Kontaktskjema