Kjøleanlegg

Nedkjøling av rom med væske/ vann varmepumpe kalles ofte fri kjøling.

Dette er en «gratis» kjøling hvor man benytter energibrønnen til varmepumpen som energikilde til kjølingen. Energibrønnen har en temperatur på 0-5 grader gjennom hele året, og ved å benytte energibrønnen til kjøling, vil man både lade opp borehullet for vinterdrift og trekke ut «gratis» kjøling til sommerdrift.

Del innlegget:

Innholdsfortegnelse

Service arbeid

Timepriser

Kr. 1.187,50 inkl. mva.
per påbegynte time.

Pris for servicebil belastes
kr. 750,- inkl. mva.
per dag/ per besøk.

Kontaktinformasjon

Skreddersydde rørleggertjenester for borettslag, eiendomsforvaltere etc.

Tore Orvei AS logo

Kontaktskjema