Serviceavtaler

Vi har lang erfaring med å utføre servicer på forskjellige typer røranlegg.
Våre kunder på serviceavtaler er hovedsakelig borettslag, sameier og næringskunder. Men også en del enkelt stående kunder i eneboliger og rekkehus leiligheter.

Vi tilbyr fastpris på arbeid som fordrer en jevnlig kontroll, for eksempel årlig eller halvårlig. Og vi tilbyr reduserte timepriser på serviceoppdrag med et visst kvantum per år.

Rør, VVS-utstyr og bygningsmasse trenger jevnlig ettersyn. Godt vedlikehold gir lengre levetid og reduserer risikoen for driftsavbrudd.

Vannbårne energianlegg er typiske anlegg som krever minimum årlig service og ettersyn for å hindre driftsavbrudd.

Alle vann innlegg som er tilknyttet det kommunale vann nettet i boliger og næringseiendommer skal ha en lovpålagt tilbakestrømmingsbeskyttelse. Kontroll av tilbakestrømmingsventilen skal kontrolleres/ testes årlig.

En serviceavtale gir forutsigbarhet i ansvarsfordeling og oppfølging av oppgaver. En slik avtale med rørleggeren skal, foruten å beskrive vedlikehold og service på VVS-anlegget, anbefale eventuelle tiltak for mer lønnsom drift av bygget, imøtekomme kravene i internkontrollforskriften og sikre dokumentasjon på utført vedlikehold.

Kontakt oss her for en uforpliktende befaring for å finne dine behov i en serviceavtale og vi sender deg et uforpliktende tilbud.

Service arbeid

Timepriser

Kr. 1.187,50 inkl. mva.
per påbegynte time.

Pris for servicebil belastes
kr. 750,- inkl. mva.
per dag/ per besøk.

Fjernvarme

Det er som regel noe mindre vedlikehold på de tekniske anleggene med en fjernvarme kundesentral eller en EL-kjele kontra et varmepumpeanlegg, men vi anbefaler sterkt også på disse type anleggene å signere en serviceavtale.

Vår timepris på servicearbeid er kr. 1.187,50 inkl. mva. per påbegynte time.
Pris for servicebil belastes kr. 750,- inkl. mva. per dag/ per besøk.

Kontaktinformasjon

Skreddersydde rørleggertjenester for borettslag, eiendomsforvaltere etc.

Tore Orvei AS logo

Kontaktskjema