Rørinspeksjon

Tette avløp og sluk er en kjent problematikk for de fleste hjem.

Sluk og avløp fra kjøkkenvasker og servanter må jevnlig renses. Rensing av sluk for hår og smuss bør gjøres minimum 4 ganger per år for unngå oversvømmelser og lignende.

Hvis vedlikeholdet ikke har vært godt nok må rørlegger tilkalles for å stake opp det tette avløpet. Tette sluk avløp, kjøkken avløp og lignende er som regel uproblematisk for rørlegger å få åpnet med tradisjonelt stakeutstyr.

Større avløp kan det hende rørlegger trenger bistand fra eget høytrykkspylerfirma. Årsaken til en kloakkstopp kan også være i fbm et brudd eller en svanke som medfører mot fall på et rør. Er det mistanke om slike tilfeller så anbefales det å kjøre en videoinspeksjon av røret.

Det kan også være en billig forsikring å ta en rørinspeksjon hvor man filmer røret innvendig for å sjekke tilstanden på rørene. Oppdager man at røret begynner å bli dårlig i tide kan man unngå de større skadene.

Vi har flere samarbeidspartnere på høytrykk spyling og rørinspeksjon.

Del innlegget:

Innholdsfortegnelse

Service arbeid

Timepriser

Kr. 1.187,50 inkl. mva.
per påbegynte time.

Pris for servicebil belastes
kr. 750,- inkl. mva.
per dag/ per besøk.

Kontaktinformasjon

Skreddersydde rørleggertjenester for borettslag, eiendomsforvaltere etc.

Tore Orvei AS logo

Kontaktskjema