Sentralvarme:Tekniske rom (Elkjele)

Vi har god erfaring med oppgradering av større varmeanlegg med utskifting av større EL kjeler og konvertering til fjernvarme kundesentral. Teknisk rom med EL kjele drifter som regel i hovedsak kun varmeanlegg med radiatorer og har et eget VVB anlegg for tappevann. En fjernvarme kundesentral dekker både varme og varmt tappevann og kan være en god og gunstig investering om det er fjernvarme i nærområdet. Vi innregulerer varmeanleggene etter prosjekterte mengder slik at sameie/ BRL kan drifte anlegget så energi økonomisk som mulig.

Vår timepris på service arbeid er kr. 1.187,50 inkl. mva. per påbegynte time.
Pris for servicebil belastes kr. 750,- inkl. mva. per dag/ per besøk.

Del innlegget:

Innholdsfortegnelse

Service arbeid

Timepriser

Kr. 1.187,50 inkl. mva.
per påbegynte time.

Pris for servicebil belastes
kr. 750,- inkl. mva.
per dag/ per besøk.

Kontaktinformasjon

Skreddersydde rørleggertjenester for borettslag, eiendomsforvaltere etc.

Tore Orvei AS logo

Kontaktskjema