22 32 35 14 post@orvei.no

Andre tjenester

Rivning og sanering

Med bistand fra våre samarbeidspartnere kan vi tilby rivearbeider og asbestsanering av gamle røranlegg og komponenter.

Ønsker man for eksempel å rydde opp i et gammelt teknisk rom/ fyrhus eller vaskeri som det står komponenter som ikke lenger er i bruk kan vi gi en komplett pris på frakopling og fjerning av dette.

Stake og rørinspeksjon

Tette avløp og sluk er en kjent problematikk for de fleste hjem.

Sluk og avløp fra kjøkkenvasker og servanter må jevnlig renses. Rensing av sluk for hår og smuss bør gjøres minimum 4 ganger per år for unngå oversvømmelser og lignende.

Hvis vedlikeholdet ikke har vært godt nok må rørlegger tilkalles for å stake opp det tette avløpet. Tette sluk avløp, kjøkken avløp og lignende er som regel uproblematisk for rørlegger å få åpnet med tradisjonelt stakeutstyr.

Større avløp kan det hende rørlegger trenger bistand fra eget høytrykkspylerfirma. Årsaken til en kloakkstopp kan også være i fbm et brudd eller en svanke som medfører mot fall på et rør. Er det mistanke om slike tilfeller så anbefales det å kjøre en videoinspeksjon av røret.

Det kan også være en billig forsikring å ta en rørinspeksjon hvor man filmer røret innvendig for å sjekke tilstanden på rørene. Oppdager man at røret begynner å bli dårlig i tide kan man unngå de større skadene.

Vi har flere samarbeidspartnere på høytrykk spyling og rørinspeksjon.

Rørfornying

Forny avløpsrørene ved og etablerer et nytt rør innvendig i det eksisterende avløpsrøret med en såkalt innvendig strømpe!

Rørfornying benyttes der det er vanskelig for en tradisjonell utskifting av rør. Dette kan være aktuelt på for eksempel en bunnledning eller en uttrekksledning.

Man må uansett komme til røret for å få installert strømpen og det er ofte her rørleggerfirmaet kommer inn i bildet. Det kan også være tilfeller der avløpet rehabiliteres med innvendig strømpe, men at vannledningene skiftes i tillegg.

For mer informasjon om rørfornying, se http://olimb.no

Gravearbeid

Vi har flere gode samarbeidspartnere på gravearbeider i forhold til rørbrudd eller rehabilitering av rør i bakken!

Våre samarbeidspartnere har nødvendige godkjenninger og ordner tilatelser, veispserringer, kabelpåvisninger og lignende før igangsetting.
Tore Orvei fikser alle nødvendige dispensasjoner, eventuelle nabovarsler og godkjenninger.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på rehabilitering av rør i grunn. 

Uavhengig kontroll

I enkelte byggesaker er det behov for uavhengig kontroll av prosjektering og/ eller utførelsen. For eksempel et baderom som man bryter etasjeskillet mellom to leiligheter/ brann celler, fordrer at man engasjerer en uavhengig kontroll for kontroll av det vanntette sjiktet (membran mm) på våtrommet.

Vi kan gi dere tips og veiledning angående uavhengige kontroll (UK) i byggesaker.

Merking

For å få forståelse av funksjonen til et røranlegg, så merkes ofte anlegget med retningsgivende piler og forklarende tekst. Vi kan med våre faste samarbeidspartnere gi uforpliktende tilbud på merking av røranlegg.

Isolering

Vi har faste samarbeidspartnere på isolering av røranlegg som vi enten kan sette deg direkte i kontakt med eller som vi benytter som underentreprenører på våre arbeider.

Isolering av rør gjøres hovedsakelig for å unngå unødvendig varmetap eller mot kondensering og energitap på kalde rør.

Sprinkelanlegg

Vi benytter faste samarbeidspartnere på prosjektering og utførelse av sprinkel som slukkeanlegg.

Membran

Vi benytter faste samarbeidspartnere på membranarbeider på bad. Noen av disse kan også bistå med tilbud på tekking av tak og tekking av terrasser ved behov.

Snekkerarbeid

Vi har egne samarbeidspartnere på diverse snekkerabeid. For eksempel montering av egeninnkjøpte kjøkken eller sliping av parkett kan vi bistå med.

Malerarbeid

Vi har egne samarbeidspartnere på diverse malerarbeid, for eksempel maling systemer på våtrom eller gulvbelegg istedenfor fliser på bad.

Ventilasjon

Vi har faste samarbeidspartnere blikkenslager og ventilasjonsarbeider.

Ønsker du et uforpliktende tilbud?