Andre tjenester

Rivning og sanering:

Med bistand fra våre samarbeidspartnere kan vi tilby rivearbeider og asbestsanering av gamle røranlegg og komponenter.
Ønsker man for eksempel å rydde opp i et gammelt teknisk rom/ fyrhus eller vaskeri som det står komponenter som ikke lenger er i bruk kan vi gi en komplett pris på frakopling og fjerning av dette.

I enkelte byggesaker er det behov for uavhengig kontroll av prosjektering og/ eller utførelsen. For eksempel et baderom som man bryter etasjeskillet mellom to leiligheter/ brann celler, fordrer at man engasjerer en uavhengig kontroll for kontroll av det vanntette sjiktet (membran mm) på våtrommet.
Vi kan gi dere tips og veiledning angående uavhengige kontroll (UK) i byggesaker.

For å få forståelse av funksjonen til et røranlegg, så merkes ofte anlegget med retningsgivende piler og forklarende tekst.
Vi kan med våre faste samarbeidspartnere gi uforpliktende tilbud på merking av røranlegg.

Med bistand fra våre samarbeidspartnere kan vi tilby rivearbeider og asbestsanering av gamle røranlegg og komponenter.
Ønsker man for eksempel å rydde opp i et gammelt teknisk rom/ fyrhus eller vaskeri som det står komponenter som ikke lenger er i bruk kan vi gi en komplett pris på frakopling og fjerning av dette.

Vi benytter faste samarbeidspartnere på membranarbeider på bad.
Noen av disse kan også bistå med tilbud på tekking av tak og tekking av terrasser ved behov.

Vi har egne samarbeidspartnere på diverse snekkerabeid. For eksempel montering av egeninnkjøpte kjøkken eller sliping av parkett kan vi bistå med.

Vi har egne samarbeidspartnere på diverse malerarbeid, for eksempel maling systemer på våtrom eller gulvbelegg istedenfor fliser på bad.

Vi har faste samarbeidspartnere blikkenslager og ventilasjonsarbeider.

Service arbeid

Timepriser

Kr. 1.187,50 inkl. mva.
per påbegynte time.

Pris for servicebil belastes
kr. 750,- inkl. mva.
per dag/ per besøk.

Kontaktinformasjon

Skreddersydde rørleggertjenester for borettslag, eiendomsforvaltere etc.

Tore Orvei AS logo

Kontaktskjema