Brannslanger

Brannslanger er en essensiell del av sikkerheten i ethvert bygg. De gir oss muligheten til å reagere raskt på brannfare og kan betydelig redusere skadeomfanget. Installering av brannslanger krever fagkunnskap ettersom det er viktig at jobben utføres korrekt for å sikre optimal funksjonalitet. 

Fra valg av riktig type slange og plassering, til installasjon og vedlikehold, er hvert trinn avgjørende for å sikre at brannslangen fungerer som den skal i en nødsituasjon.

Med vår ekspertise kan vi hjelpe deg med å velge riktig utstyr og sørge for at det er riktig installert, vedlikeholdt og i tråd med gjeldende forskrifter og standarder.

Brannslanger er et avgjørende verktøy i kampen mot branner. Riktig plassering og overholdelse av spesifikke krav kan være forskjellen mellom en raskt kontrollert situasjon og en katastrofe.

I henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), bør brannslanger installeres der det er tilgang til slokkevann. Ideelt sett skal slangen være på en trommel for å gjøre bruk og oppbevaring enklere. Dette sikrer at slangen lett kan rulles ut og tilbake på plass etter bruk.

For bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6, er det spesifikke krav om tilgjengelighet av brannslanger eller håndslokkeapparater. I større bygninger skal det ikke være mer enn 25 meter fra ethvert punkt i bygningen til nærmeste brannslange. Dette sikrer rask tilgang til nødvendig brannslokkingsutstyr.

Ta kontakt i dag om du ønsker å vite mer om brannslanger eller annet brannvernutstyr til ditt bygg.

Del innlegget:

Innholdsfortegnelse

Service arbeid

Timepriser

Kr. 1.187,50 inkl. mva.
per påbegynte time.

Pris for servicebil belastes
kr. 750,- inkl. mva.
per dag/ per besøk.

Kontaktinformasjon

Skreddersydde rørleggertjenester for borettslag, eiendomsforvaltere etc.

Tore Orvei AS logo

Kontaktskjema