Isvannsanlegg

På samme måte som et varmeanlegg kan varme opp, kan et kjøle- og isvannsanlegg senke temperaturen i et rom eller til utstyr. Isvannsanlegg har relativt lave temperaturer, ned mot 4-8 grader, som ofte er blandet ut med glykol for å sikre det mot frost. Isvannsanlegg har som regel en isvannsmaskin som kjølekilde og kan benyttes til kjøling av oppholdsrom, kjølerom, kjøledisker etc.

Vann som er kjølt ned, kan lagres i en isvannstank. I en isvannstank kan det avkjølte vannet som kommer fra en varmepumpe eller en isvannsmaskin ta kjølekretsen innom isvannstanken for lagring av det kalde vannet frem til kjølebehovet melder seg.

Del innlegget:

Innholdsfortegnelse

Service arbeid

Timepriser

Kr. 1.187,50 inkl. mva.
per påbegynte time.

Pris for servicebil belastes
kr. 750,- inkl. mva.
per dag/ per besøk.

Kontaktinformasjon

Skreddersydde rørleggertjenester for borettslag, eiendomsforvaltere etc.

Tore Orvei AS logo

Kontaktskjema