Ullevålsveien 110

Komplett rehabilitering av 17 bad med utskifting av vann og avløpsrør gjennom alle etasjer.

Utskifting av vann og avløpsrør til kjøkken og nytt kjellerstrekk for kaldtvann.

Prosjektet hadde en gjennomføringstid på ca. 13 uker og ble overlevert til påsken 2023.

BHR: Sameiet Ullevålsveien 110

UE bygg: BTJ AS

UE Elektro: Elektro- Fagmannen AS

UE membran: Wergeland membran 

Prosjektleder: Thomas Bergli.

Anleggsleder: Stian Pedersen