Sameiet Westye Egebergs gate 2

Totalentreprenør sanitær/ varme. Rehabilitering rør og våtrom (63 seksjoner).

Komplett rehabilitering av 63 bad med utskifting av vann og avløpsrør gjennom alle etasjer og i kjelleren. Utskifting av vann og avløpsrør til kjøkken og nye kjellerstrekk for vann og varme til bad. 

Det er lagt vannbåren gulvvarme på alle bad som er tilknyttet eksisterende varmepumeanlegg.

Prosjektet hadde en gjennomføringstid på 25 uker og ble levert i hht fremdriftsplan.

Prosjektbistand byggherre: Øyvind Moen AS

UE bygg: BTJ AS / UE Elektro: Elektro- Fagmannen AS / UE membran: Protan AS

Prosjektleder: Hans Christian Hammer. / Anleggsleder: Stian Pedersen

image20