Sameiet Fagerheims gata 18

Totalentreprenør/ sanitær. Rehabilitering rør og våtrom (47 seksjoner).

Komplett rehabilitering av 47 bad og noen wc rom med utskifting av vann og avløpsrør gjennom alle etasjer og i kjelleren. Utskifting av vann og avløpsrør til kjøkken og nye kjellerstrekk for vann og avløp.

Prosjektet hadde en gjennomføringstid på 20 uker og ble levert i hht fremdriftsplan.

Prosjektbistand byggherre: OBOS Prosjekt AS

UE bygg: BTJ AS / UE Elektro: Elektro- Fagmannen AS / UE membran: Protan AS

Prosjektleder: Hans Christian Hammer. / Anleggsleder: Stian Pedersen