Jens Bjelkes gate 78

Totalentreprenør/ sanitær. Rehabilitering rør og våtrom (20 seksjoner)

Komplett rehabilitering av 20 bad med utskifting av vann og avløpsrør gjennom alle etasjer.

Utskifting av vann og avløpsrør til kjøkken og nye kjellerstrekk for kaldt og varmtvann.

Utskifting av eksisterende felles berederanlegg for oppvarmning av varmtvann til leilighetene.

Prosjektet har en gjennomføringstid på ca. 12 uker og er planlagt overlevert sommeren 2021.

UE bygg: BTJ AS / UE Elektro: Elektro- Fagmannen AS / UE membran: Protan AS

Prosjektleder: Hans Christian Hammer. / Anleggsleder: Stian Pedersen