Funkisgården Borettslag

Totalentreprenør/ sanitær. Utskifting av kaldt og varmtvann rør i kjellere (157 leil. + næring)

Komplett utskifting av kv, vv, vvc vannrør kjellerstrekk i 2 stk. blokker. Asbestsanering av alle eksisterende rørstrekk og brannsikring mellom brann celler.

Oppgraving og utskifting av vann innlegg fra kommunal hovedledning til innvendig hovedstoppekran.

Prosjektet har en gjennomføringstid på ca. 20 uker og er planlagt ferdigstilt sommeren 2021.

Prosjektbistand byggherre: OBOS Prosjekt AS

Asbestsanering: Isoteks Miljø AS

Graveentreprenør: AK Granheim AS

Rørleggerbas: Stian Pedersen

Prosjektleder: Hans Christian Hammer