Eierseksjonssameiet Tidemannjordet

Totalentreprenør/ varme/ sanitær. Energitiltak i 187 seksjoner. 

Eierseksjonssameiet Tidemannjordet ligger på Hovin i Oslo og består av flere byggninger med totalt 187 seksjoner. 

Oppdraget besto i montering av energimålere for forbruksvann og varme. Montering av innreguleringsventiler på varmeopplegg og forinnstilling av radiatorventiler. 

Det ble også gjennomført en generell gjennomgang av anlegget og utskifting av defekte komponenter.

Prosjektet hadde en gjennomføring på 6 måneder og ble ferdig innen fristen. 

Prosjektbistand byggherre: OBOS Prosjekt AS

Energimålere: Ista AS

Bygningsmessig: BTJ AS

Rørleggerbas: Jan Kjetil Alfstad 

Prosjektleder: Thomas Bergli