22 32 35 14 post@orvei.no

Vi har levert komplette sanitæranlegg ifbm med oppføring av 48 nye boliger. Arbeidene gikk ut på alt fra rørene i grunnen, interne rør i boligene, t.o.m. levering og montering av sanitærutstyr og armaturer. Prosjektet pågikk i 18mnd.

Underentreprenør for Bakke AS, VVS arbeid prosjektering og utførelse.

Rørleggerbas: Jørgen Andersen

Prosjektleder: Fredrik Vie Stubergh