22 32 35 14 post@orvei.no

Servicearbeid

Velger du oss på rørleggerservice er du sikret at alt arbeid utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vi har bred kompetanse innen alle tradisjonelle rørleggertjenester og kan hjelpe deg dersom det oppstår et problem med ditt røranlegg, stort eller lite, på bad, kjøkken eller utendørs, hjemme eller på hytta.

Vår timepris på service arbeid er kr. 1.243,75 inkl. mva. per påbegynte time.

Pris for servicebil belastes kr. 1025,- inkl. mva. per dag/ per besøk.

Installasjoner

Vi utfører ny installasjoner eller utskiftninger av alle godkjente VVS produkter. Selv om du har kjøpt produktet selv kan det være lurt og overlate installasjonen til en godkjent rørlegger.

Vi leverer også det meste av kraner og utstyr som finnes på det norske markedet til konkurransedyktige priser.

Vannlekkasje

Vi reparerer og tetter alle typer vannlekkasjer. Har du lekkasje på et rør kan vi bytte ut den delen av røret som er defekt og spare deg for større kostnader. Vi tar alltid en vurdering på stedet sammen med deg. Ved vannlekkasje på kraner, toalett og varmtvannsberedere vil det stort sett lønne seg å kjøpe et nytt produkt i stedet for å reparere et gammelt. Vannskader er dyrt og følgeskadene dyrere. Kontakt oss med en gang du oppdager en lekkasje for å begrense skadene. Vannet finner de utroligste veier og er ikke alltid lett å se for et utrent øye.

Reparasjoner

Noen ganger kan det lønne seg å reparere en ødelagt kran, toalett eller annet utstyr, i stedet for å installere nytt. Ved feil og lekkasjer på kan du ta et bilde av problemet og sende det til oss. Det vil gjøre det enklere for oss å fastslå problemet for så å komme med en løsning. Det vil også bli lettere for oss å fastslå en riktig pris for arbeidene.

Vi utfører planlagte reparasjoner eller løser uventede problemer som trenger rask utbedring for å hindre vannskader og andre ulemper.

Tette rør

Dersom du har et tett toalett, kjøkkenavløp, sluk eller lignende kan det være lurt å tilkalle en rørlegger før problemet blir verre. Vi bruker flere forskjellige metoder for å åpne et tett avløp. Metodene består blant annet i bruk av spesialutviklede kjemikalier som effektivt angriper proppen uten å skade røret og egne stakeverktøy for mekanisk åpning av det tette avløpet. Egne butikkinnkjøpte midler anbefales ikke, da vi ofte opplever at problemet forverres, enten ved feil bruk av produktene eller ved at feil type produkt benyttes.

Oppussing

Vi kan hjelpe deg med rørarbeid! Mange velger å gjøre oppussing av bad og kjøkken på egenhånd eller ved hjelp av en snekker som ikke har egne samarbeidspartnere på rør. Man trenger som regel hjelp til frakobling av rørene før arbeidene starter og tilkobling av det ny innkjøpte utstyret når alt er ferdig. Vi kan gi faste priser på alt fra blokkering og tilkobling av rør og kraner til komplette røranlegg. Ta kontakt for et godt tilbud og flere gode råd. Det lønner seg å engasjere rørleggeren så tidlig som mulig i prosessen.

Service og vedlikehold

Vi utfører vanlig vedlikehold av rørsystemer for vann og avløp, sluk, armatur, kraner og utstyr, vedlikehold av fyringsanlegg, beredere, staking og høytrykkspyling av rør, samt kontroll av drenskummer o.l. Serviceavtaler kan inngås på privatboliger med vannbårene varmeanlegg, borettslag, bedrifter, og gårdeiere.

Serviceavtaler

Vi har lang erfaring med å utføre service på forskjellige typer røranlegg. Våre kunder på serviceavtaler er hovedsakelig borettslag, sameier og næringskunder. Men også en del enkeltstående kunder i eneboliger og rekkehus.

Vi tilbyr fastpris på arbeid som fordrer en jevnlig kontroll, for eksempel årlig eller halvårlig. Og vi tilbyr reduserte timepriser på serviceoppdrag med et visst kvantum per år.

Rør, VVS-utstyr og bygningsmasse trenger jevnlig ettersyn. Godt vedlikehold gir lengre levetid og reduserer risikoen for driftsavbrudd.Vannbårne energianlegg er typiske anlegg som krever minimum årlig service og ettersyn for å hindre driftsavbrudd.

Alle vann innlegg som er tilknyttet det kommunale vann nettet i boliger og næringseiendommer skal ha en lovpålagt tilbakestrømmingsbeskyttelse. Kontroll av tilbakestrømmingsventilen skal kontrolleres/ testes årlig.

En serviceavtale gir forutsigbarhet i ansvarsfordeling og oppfølging av oppgaver. En slik avtale med rørleggeren skal, foruten å beskrive vedlikehold og service på VVS-anlegget, anbefale eventuelle  tiltak for mer lønnsom drift av bygget, imøtekomme kravene i internkontrollforskriften og sikre dokumentasjon på utført vedlikehold.

Kontakt oss her for en uforpliktende befaring for å finne dine behov i en serviceavtale og vi sender deg et uforpliktende tilbud.

Ønsker du et uforpliktende tilbud?