22 32 35 14 post@orvei.no

Nordre Gran Brl

Energianlegg for varmt forbruksvann.

Borettslaget ble oppført i 1977 og består av i alt 7 blokker. Totalt er det 233 leiligheter. Borettslaget hadde 8 stk beredersentraler/ tekniske rom som produserte varmtvann til alle blokkene.

Det var gamle VVB fra CTC på mellom 2000-5000L store tanker. Alle de gamle varmtvannsberederne med all rørføring ble demontert og det er satt inn nytt varmepumpeanlegg fra Danfoss og nye varmtvannsbereder fra CTC Ferrofil. Det ble etablert 8 stk nye varmtvannsanlegg med nye væske/vann varmepumper i hver sentral sammen med akkumuleringstanker og nye varmtvannsberedere.

Det ble boret en brønnpark med 18 energihull på arealene til BRL for disse 8 sentralene. Varmen fra kondensatoren på varmepumpen varmer opp akkumuleringstanken. Lagertankene blir varmet opp og «ladet» til ca 50 grader via en varmeveksler og sirkulasjonspumpe som er tilknyttet mellom akkumuleringstanken og lagertankene.

Med en føler i den siste lagertanken kaller den på varme og starter varmepumpen. Sirkulasjonspumpen til lagertankene varmer opp alle lagertankene til ca 50 grader før vannet går videre over i varmtvannsberedere med kolber og ettervarmer vannet til 70 grader i de første tankene og opp til 75 grader i de 2 siste tankene. Etter varmtvannsbereder systemet er det satt inn en blandeventil som blander vannet ned til 65 grader før det går ut til leilighetene. Eksisterende sirkulasjons ledning er koblet til blandeventilen og er koblet slik at sirkulasjonen opprettholder temperatur på sirkulasjons ledningen også når det ikke er tapping i anlegget. Det er satt inn et automatisk legionella system som via et ur og magnetventiler sørger for at det sendes hettvann ut på anlegget en gang i uken på natten.

Boligselskapet har spart mye energi på denne installasjonen. Prosjektet hadde en gjennomføring på 18 uker uten opphold i varmtvannsproduksjon på mer enn 8 timer og ble ferdigstilt innen fristen.

Rørleggerbas: Jan Kjetil Alfstad

Prosjektleder: Fredrik Vie Stubergh

Flere referanser

Jesperud Boligsameie

Jesperud Boligsameie

Oppgradering av berederanlegg for Jesperud Boligsameie. Boligsameiet består av i alt 6 blokker som består av totalt 360 leiligheter. Boligsameiet hadde fra før av 3 stk beredersentraler/ tekniske rom midten av 80 tallet, som produserte varmtvann til alle blokkene....

les mer
Engebråten Boligsameie

Engebråten Boligsameie

Totalentreprenør. Utskifting av vann og avløpsrør, etablering av felles berederanlegg og rehabilitering av 72 våtrom. Komplett utskifting av vann og avløpsrør, etablering av 3 stk nye beredersentraler og totalrehabilitering av våtrom i 72 leiligheter. Prosjektet har...

les mer
Etablering av nye vaskehaller

Etablering av nye vaskehaller

Vi i Tore Orvei AS har blitt valgt ut som fast partner på vann og avløp i forbindelse med etablering av nye vaskehaller for Wash World sin etablering i Norge. Foreløpig så har vi bistått de med etablering av vaskehaller i Sarpsborg, Larvik, Grimstad, Gjøvik,...

les mer
Prosjekt Smestadtunet – Rælingen

Prosjekt Smestadtunet – Rælingen

Vi har fått i oppdrag å levere komplette sanitær og varmeanlegg ifbm oppføring av 58 stk nye boliger. Prosjektet består av funkisboliger og rekkehus i kjede. Arbeidene går ut på alt fra rørene i grunnen, interne rør i boligene, t.o.m. levering og montering og av...

les mer
Nitteberg / Eikelund

Nitteberg / Eikelund

Vi har levert komplette sanitær og varmeanlegg ifbm oppføring av 129 stk nye boliger. Prosjektet består av funkisboliger i kjede. Arbeidene gikk ut på alt fra rørene i grunnen, interne rør i boligene, t.o.m. levering og montering og av sanitærutstyr og armaturer. Alle...

les mer
Pastor Fangens vei

Pastor Fangens vei

Nytt varmeanlegg for seniorsenter. Oljekjel, oljetank og eksisterende EL kjele ble fjernet fra teknisk rom og det er installert et berg-varmepumpeanlegg. Det er boret 6 energibrønner a 250m i hagen hvor det er trukket kollektor rør fra hver brønn og til en samlekum....

les mer