22 32 35 14 post@orvei.no

Nordre Gran Brl

Energianlegg for varmt forbruksvann.

Borettslaget ble oppført i 1977 og består av i alt 7 blokker. Totalt er det 233 leiligheter. Borettslaget hadde 8 stk beredersentraler/ tekniske rom som produserte varmtvann til alle blokkene.

Det var gamle VVB fra CTC på mellom 2000-5000L store tanker. Alle de gamle varmtvannsberederne med all rørføring ble demontert og det er satt inn nytt varmepumpeanlegg fra Danfoss og nye varmtvannsbereder fra CTC Ferrofil. Det ble etablert 8 stk nye varmtvannsanlegg med nye væske/vann varmepumper i hver sentral sammen med akkumuleringstanker og nye varmtvannsberedere.

Det ble boret en brønnpark med 18 energihull på arealene til BRL for disse 8 sentralene. Varmen fra kondensatoren på varmepumpen varmer opp akkumuleringstanken. Lagertankene blir varmet opp og «ladet» til ca 50 grader via en varmeveksler og sirkulasjonspumpe som er tilknyttet mellom akkumuleringstanken og lagertankene.

Med en føler i den siste lagertanken kaller den på varme og starter varmepumpen. Sirkulasjonspumpen til lagertankene varmer opp alle lagertankene til ca 50 grader før vannet går videre over i varmtvannsberedere med kolber og ettervarmer vannet til 70 grader i de første tankene og opp til 75 grader i de 2 siste tankene. Etter varmtvannsbereder systemet er det satt inn en blandeventil som blander vannet ned til 65 grader før det går ut til leilighetene. Eksisterende sirkulasjons ledning er koblet til blandeventilen og er koblet slik at sirkulasjonen opprettholder temperatur på sirkulasjons ledningen også når det ikke er tapping i anlegget. Det er satt inn et automatisk legionella system som via et ur og magnetventiler sørger for at det sendes hettvann ut på anlegget en gang i uken på natten.

Boligselskapet har spart mye energi på denne installasjonen. Prosjektet hadde en gjennomføring på 18 uker uten opphold i varmtvannsproduksjon på mer enn 8 timer og ble ferdigstilt innen fristen.

Rørleggerbas: Jan Kjetil Alfstad

Prosjektleder: Fredrik Vie Stubergh

Flere referanser

Nitteberg / Eikelund

Nitteberg / Eikelund

Vi har levert komplette sanitær og varmeanlegg ifbm oppføring av 129 stk nye boliger. Prosjektet består av funkisboliger i kjede. Arbeidene gikk ut på alt fra rørene i grunnen, interne rør i boligene, t.o.m. levering og montering og av sanitærutstyr og armaturer. Alle...

les mer
Pastor Fangens vei

Pastor Fangens vei

Nytt varmeanlegg for seniorsenter. Oljekjel, oljetank og eksisterende EL kjele ble fjernet fra teknisk rom og det er installert et berg-varmepumpeanlegg. Det er boret 6 energibrønner a 250m i hagen hvor det er trukket kollektor rør fra hver brønn og til en samlekum....

les mer
Bogerud

Bogerud

Oppgradering av varmeanlegg for Bogerud BRL. Borettslaget ble oppført på 1960 tallet og består av i alt 8 blokker som er satt sammen to og to med totalt 206 leiligheter. Borettslaget hadde 4 stk beredersentraler/ tekniske rom som produserte varmtvann til alle...

les mer
Strandlia Fagerstrand

Strandlia Fagerstrand

Vi har levert komplette sanitæranlegg ifbm med oppføring av 48 nye boliger. Arbeidene gikk ut på alt fra rørene i grunnen, interne rør i boligene, t.o.m. levering og montering av sanitærutstyr og armaturer. Prosjektet pågikk i 18mnd. Underentreprenør for Bakke AS, VVS...

les mer
Kruttverket Nittedal

Kruttverket Nittedal

Underentreprenør for Bakke AS, VVS arbeid prosjektering og utførelse. Vi har levert komplette sanitær og varmeanlegg ifbm oppføring av 22 stk nye boliger. Prosjektet består av boliger i kjede med 2 bad, kjøkken og et teknisk rom. Arbeidene gikk ut på alt fra rørene i...

les mer
Lund Vest Spydeberg

Lund Vest Spydeberg

Underentreprenør for Bakke AS, VVS arbeid prosjektering og utførelse. Vi har levert komplette sanitæranlegg ifbm med oppføring av 22 nye boliger. Arbeidene gikk ut på alt fra rørene i grunnen, interne rør i boligene, t.o.m. levering og montering av sanitærutstyr og...

les mer