22 32 35 14 post@orvei.no

Energianlegg

Vi har lang erfaring innenfor utførelse av energianlegg, og kan bistå med en uforpliktende befaring i fbm etablering av et nytt energianlegg, eller rehabilitering av et eksisterende energianlegg. 

Et dårlig innregulert energianlegg, eller et energianlegg med forurenset vann gir en dårlig økonomi på anlegget. Med relativt enkle inngrep kan man få et mer driftssikkert og energi økonomisk anlegg.

Enova har en rekke støtteordninger for de som ønsker å etablere eller oppgradere sitt energianlegg, les mer på Energitiltak som gir støtte fra Enova

Varmepumper

Vi tilbyr en rekke produkter og løsninger fra ulike leverandører som bidrar til bedre energiutnyttelse og betydelige lavere fyringsutgifter, inkl løsninger med forvarming av varmt tappevann.
Dette gjelder alt fra større kompliserte varmepumpesystemer til mindre installasjoner av varmepumper i enkeltstående boliger.

Vi utfører stort sett alle oppdragene som totalentreprenør og har da med graver, brønnborer, elektriker og tømrer/ murer der hvor det er behov, slik at kunden kun har en entreprenør å forholde seg til.

Et varmepumpeanlegg er et bærekraftig og miljøvennlig alternativ, som bidrar til gode energibesparelser og en god langtidsøkonomi.

Kjøling med varmepumpe

Nedkjøling av rom med væske/ vann varmepumpe kalles ofte fri kjøling.

Dette er en «gratis» kjøling hvor man benytter energibrønnen til varmepumpen som energikilde til kjølingen. Energibrønnen har en temperatur på 0-5 grader gjennom hele året, og ved å benytte energibrønnen til kjøling, vil man både lade opp borehullet for vinterdrift og trekke ut «gratis» kjøling til sommerdrift.

Tekniske rom med EL-kjele eller fjernvarme

Vi har god erfaring med oppgradering av større varmeanlegg med utskifting av større EL kjeler og konvertering til fjernvarme kundesentral. Teknisk rom med EL kjele drifter som regel i hovedsak kun varmeanlegg med radiatorer og har et eget VVB anlegg for tappevann. En fjernvarme kundesentral dekker både varme og varmt tappevann og kan være en god og gunstig investering om det er fjernvarme i nærområdet. Vi innregulerer varmeanleggene etter prosjekterte mengder slik at sameie/ BRL kan drifte anlegget så energi økonomisk som mulig.

Det er som regel noe mindre vedlikehold på de tekniske anleggene med en fjernvarme kundesentral eller en EL-kjele kontra et varmepumpeanlegg, men vi anbefaler sterkt også på disse type anleggene å signere en serviceavtale.

Gulvvarme

Vannbåren gulvvarme er det mest komfortable og energifleksible systemet på markedet i dag. Ved å installere vannbåren gulvvarme er anlegget veldig fleksibelt ifht hvilken type varmekilde man ønsker å benytte, for eksempel strøm, varmepumpe, solvarme og bioolje er noen eksempler på hva man kan benytte. Komforten ved at man vil føle temperaturen på føttene (kroppens temperaturføler) skal heller ikke undervurderes. Vannbåren gulvvarme gir også et veldig godt inneklima kontra elektrisk oppvarming.

Radiatorer

Radiatorer er den eldste og den fremdeles mest utbredte løsningen i norske hjem og næringsbygg med vannbåren varme per i dag. Radiatorer av stålplater og de klassiske støpejerns radiatorene er mest utbredt i eldre boliger, mens radiatorer i moderne design brukes i nye hus og ved oppussing/ rehabilitering. Du kan i dag velge mellom et stort utvalg i ulik design som passer inn i et moderne interiør. Vi kan levere og montere alle typer radiatorer, samt utføre reparasjoner og service på eksisterende radiatorer, som for eksempel bytte radiatorkraner, termostatventiler og lufteskruer.

Vi anbefaler at det signeres en serviceavtale på alle typer varmeanlegg. Ved å vedlikeholde anlegget vil man få en lengre levetid og man vil minimere risikoen for driftsstans. Vår serviceavdeling er svært gode på disse systemene og bistår gjerne etter avtale.

Kjøleanlegg:

Vi kan bistå i utførelse fasen av vannbårne kjøleanlegg.

Isvannanlegg

På samme måte som et varmeanlegg kan varme opp, kan et kjøle- og isvannsanlegg senke temperaturen i et rom eller til et utstyr. Isvannsanlegg har relativt lave temperaturer, ned mot 4-8 grader, som ofte er blandet ut med glykol for å sikre det mot frost. Isvannsanlegg har som regel en isvannsmaskin som kjølekilde og kan benyttes til kjøling av oppholdsrom, kjølerom, kjøledisker etc.

Vann som er kjølt ned, kan lagres i en isvannstank. I en isvannstank kan det avkjølte vannet som kommer fra en varmepumpe eller en isvannsmaskin ta kjølekretsen innom isvannstanken for lagring av det kalde vannet frem til kjølebehovet melder seg.

Ønsker du et uforpliktende tilbud?