22 32 35 14 post@orvei.no

Oppgradering av varmeanlegg for Bogerud BRL. Borettslaget ble oppført på 1960 tallet og består av i alt 8 blokker som er satt sammen to og to med totalt 206 leiligheter. Borettslaget hadde 4 stk beredersentraler/ tekniske rom som produserte varmtvann til alle blokkene. Det var gamle VVB fra CTC med spiral som ble oppvarmet via lokal fjernvarme fra Bogerud varmesentral.

Alle de gamle varmtvannsberederne er revet med tilhørende rør til disse og det er satt inn nytt varmtvanns system type CTC Ferrofil som er tilknyttet til nytt fjernvarmeanlegg levert av ENWA som var en egen entreprise mot BRL.

Det er fra kjellerstrekk lagt nye sveiset stålrør til fjernvarmesentral med tilhørende ventiler og pumper. Det er satt av en IMI Zeparo G-Force magnetfilter på retur røret som fjerner slam og magnetitt. Med syklonteknologi blir utskilleren mer effektiv når gjennomstrømningshastigheten øker.

Trykkfallet forblir stabilt under drift uavhengig av mengden slam som samles opp. Oppsamlet slam kan raskt og enkelt skylles ut. Det er på retur røret også satt av IMI vakuumutlufter med integrert ekspansjonskar. Vakuum utlufter er den mest effektive måten å fjerne luft fra anleggene. En stor fordel med vakuumutlufter er at den fjerner alle gasser og ikke bare oksygen.

Alle oppleggsventiler på kjellerstrekk er skiftet til nye kuleventiler med avstengning på tur og IMI STAD innreguleringsventil på returrøret. Alle innreguleringsventilene er målt og innstilt på den posisjonen de skal være.

Det er skiftet tur-radiatorventiler på alle radiatorer i borettslaget. Alle ventilene er skiftet til radiatorventil med forinnstilling og med termostatratt. Der hvor radiatorer har vært innebygd ble det montert termostat med fjernføler med 2m lang følerledning. Følerledningen føres ned bak radiator og legges under på gulv slik at den føler på gulv temperaturen og ikke temperaturen som blir under vannbrettet og oppunder innbyggingen. Prosjektet pågikk i 20 uker og ble ferdigstilt innen fristen.

Rørleggerbas: Jan Kjetil Alfstad

Prosjektleder: Fredrik Vie Stubergh