22 32 35 14 post@orvei.no

Bogerud

Oppgradering av varmeanlegg for Bogerud BRL. Borettslaget ble oppført på 1960 tallet og består av i alt 8 blokker som er satt sammen to og to med totalt 206 leiligheter. Borettslaget hadde 4 stk beredersentraler/ tekniske rom som produserte varmtvann til alle blokkene. Det var gamle VVB fra CTC med spiral som ble oppvarmet via lokal fjernvarme fra Bogerud varmesentral.

Alle de gamle varmtvannsberederne er revet med tilhørende rør til disse og det er satt inn nytt varmtvanns system type CTC Ferrofil som er tilknyttet til nytt fjernvarmeanlegg levert av ENWA som var en egen entreprise mot BRL.

Det er fra kjellerstrekk lagt nye sveiset stålrør til fjernvarmesentral med tilhørende ventiler og pumper. Det er satt av en IMI Zeparo G-Force magnetfilter på retur røret som fjerner slam og magnetitt. Med syklonteknologi blir utskilleren mer effektiv når gjennomstrømningshastigheten øker.

Trykkfallet forblir stabilt under drift uavhengig av mengden slam som samles opp. Oppsamlet slam kan raskt og enkelt skylles ut. Det er på retur røret også satt av IMI vakuumutlufter med integrert ekspansjonskar. Vakuum utlufter er den mest effektive måten å fjerne luft fra anleggene. En stor fordel med vakuumutlufter er at den fjerner alle gasser og ikke bare oksygen.

Alle oppleggsventiler på kjellerstrekk er skiftet til nye kuleventiler med avstengning på tur og IMI STAD innreguleringsventil på returrøret. Alle innreguleringsventilene er målt og innstilt på den posisjonen de skal være.

Det er skiftet tur-radiatorventiler på alle radiatorer i borettslaget. Alle ventilene er skiftet til radiatorventil med forinnstilling og med termostatratt. Der hvor radiatorer har vært innebygd ble det montert termostat med fjernføler med 2m lang følerledning. Følerledningen føres ned bak radiator og legges under på gulv slik at den føler på gulv temperaturen og ikke temperaturen som blir under vannbrettet og oppunder innbyggingen. Prosjektet pågikk i 20 uker og ble ferdigstilt innen fristen.

Rørleggerbas: Jan Kjetil Alfstad

Prosjektleder: Fredrik Vie Stubergh

Flere referanser

Jesperud Boligsameie

Jesperud Boligsameie

Oppgradering av berederanlegg for Jesperud Boligsameie. Boligsameiet består av i alt 6 blokker som består av totalt 360 leiligheter. Boligsameiet hadde fra før av 3 stk beredersentraler/ tekniske rom midten av 80 tallet, som produserte varmtvann til alle blokkene....

les mer
Engebråten Boligsameie

Engebråten Boligsameie

Totalentreprenør. Utskifting av vann og avløpsrør, etablering av felles berederanlegg og rehabilitering av 72 våtrom. Komplett utskifting av vann og avløpsrør, etablering av 3 stk nye beredersentraler og totalrehabilitering av våtrom i 72 leiligheter. Prosjektet har...

les mer
Etablering av nye vaskehaller

Etablering av nye vaskehaller

Vi i Tore Orvei AS har blitt valgt ut som fast partner på vann og avløp i forbindelse med etablering av nye vaskehaller for Wash World sin etablering i Norge. Foreløpig så har vi bistått de med etablering av vaskehaller i Sarpsborg, Larvik, Grimstad, Gjøvik,...

les mer
Prosjekt Smestadtunet – Rælingen

Prosjekt Smestadtunet – Rælingen

Vi har fått i oppdrag å levere komplette sanitær og varmeanlegg ifbm oppføring av 58 stk nye boliger. Prosjektet består av funkisboliger og rekkehus i kjede. Arbeidene går ut på alt fra rørene i grunnen, interne rør i boligene, t.o.m. levering og montering og av...

les mer
Nitteberg / Eikelund

Nitteberg / Eikelund

Vi har levert komplette sanitær og varmeanlegg ifbm oppføring av 129 stk nye boliger. Prosjektet består av funkisboliger i kjede. Arbeidene gikk ut på alt fra rørene i grunnen, interne rør i boligene, t.o.m. levering og montering og av sanitærutstyr og armaturer. Alle...

les mer
Pastor Fangens vei

Pastor Fangens vei

Nytt varmeanlegg for seniorsenter. Oljekjel, oljetank og eksisterende EL kjele ble fjernet fra teknisk rom og det er installert et berg-varmepumpeanlegg. Det er boret 6 energibrønner a 250m i hagen hvor det er trukket kollektor rør fra hver brønn og til en samlekum....

les mer